Ovoce a zelenina pro zdraví a krásu

 

Naše zelenina a luštěniny pro zdraví a krásu (charakteristika rostlin: jejich původ, habitus, morfologie využívané části, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, případně využití v kosmetice, zajímavosti atd.).

Naše a subtropické ovoce (charakteristika rostlin: jejich původ, vzhled, popis morfologicky využitelné části, obsahové látky, zpracování, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu, zajímavosti atd.)

Při vzdělávací akci budou využity četné autorkou připravené elektronické podpory a skripta s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.


lektorka: doc. RNDr. Jitka Málková

Místo konání: Dendrologická zahrada a její Návštěvnické centrum, Za Dálnicí 146

Termín: 21. 10. 2017 od 14.00 do 17.00 hod.

Cena kurzu s DPH: 300 Kč

 

rezervace